tisdag 7 juli 2015
100 miljoner kronor. Northern Offshore Services har tilldelats management för Göteborgs universitets nya forskningsfartyg R/V Skagerak.

Byter namn. Stena Line kommer sätta svensk flagg på Ask, som ska ersätta Stena Scanrail.

Fin placering. Trots att svensk flagg flyttats två pinnhål neråt hör den fortfarande till de bästa i världen enligt Paris MoU.

”God tillväxt”. Stena RoRo utökar flottan genom att hyra in tre av Godby Shippings roro-fartyg.

Säkrar utbudet. Genom att hyra in tre effektiva roro-fartyg från Godby Shipping vill Stena RoRo trygga sin tillgång på tonnage.
Anpassning. SCA anpassar sina sjötransportsystem till ökande volymer i container.

För hållbar sjöfart. Alternativa bränslen och optimering av bränsleflexibilitet är ett av utvecklingsområdena inom Hercules-2.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50