tisdag 15 mars 2016
”Testar oss fram”. NOS har köpt ett tankfartyg från Norge och vill ta sig in på en ny marknad.

”Glädjande. ” Uppdraget att bygga Trafikverket Färjerederiets nya stora vägfärja går till varv utanför Norden.

Containerjättar. Brittiska analytiker når samma slutsats Sjöfartstidningens bloggare Ingvar Bergman nådde för flera år sedan, containerjättarna är för stora.

Miljardbelopp. Sjöfartsrelaterade transportprojekt får klartecken från regeringen om att ansöka om EU-pengar.
Latent hot. Om inte det så kallade samhällsfördraget går igenom i Finland kan nedskärningar i sjöfartsstödet innebära utflaggningar inom färjetrafiken.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50