torsdag 23 maj 2013
Skiftar flagg. Ytterligare en av norska Buksér & Bjergings bogserbåtar får svensk flagg. Orsaken är rederiets svenska ombordanställda.

Riskerar böter. Har i tio års tid brutit mot lagen genom att ha köpt IT-tjänster av det egna koncernbolaget.

Förnyat förtroende. Björn Alvengrip blev återigen vald till ordförande för Sveriges Hamnar.

Efterlängtad. Samtidigt oroas både hamnen och Stena av att en folkomröstning om trängselskatt ska försena Västsvenska paketet.

Utdragen rättsprocess. Befälhavaren på Costa Concordia riskerar 20 års fängelse i rättegång som startar 18 månader efter olyckan.

Kostar för mycket. Lotsningen i Saimenområdet är en dyr affär för finska staten. Nu föreslås att man lättar på plikten att ta lots i kanalen.

Vill ändå växa. Trots svaga marknader planerar det danska roro- och färjerederiet DFDS företagsköp för tillväxt och synergier.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50