tisdag 27 juni 2017
Mätbart. Sverige och tio andra länder vill att IMO definierar klara mål för hur den globala sjöfarten ska minska sina utsläpp.

Gemensam godsplan. I den norska infrastrukturplanen för 2018–2029 finns ambitioner om ett ökat skandinaviskt samarbete.

Oroligt. Kustbevakningens arbete strax norr om Libyens kust fortsätter, i söndags räddades 573 migranter.

Viktigt uppdrag. Den första juli tillträder Tommy Larsson som särskild utredare för översynen av rätten att vidta stridsåtgärder.

Eldrift. På torsdag gör den eldrivna vägfärjan Elvira sin premiärtur på Stegeborgsleden.
Framgångslinje. Trafiken mellan Ystad och Świnoujście växer och fyllde i dagarna 50 år.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50