torsdag 16 maj 2019
Branschlöfte. Sjöfartens aktörer förbinder sig nu i en avsiktsförklaring att arbeta långsiktigt mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Testar vidare. Viking Line fortsätter att testa rotorseglet på Viking Grace men någon installation på nybygget blir det åtminstone inte initialt.

Fel håll. De höjda farleds- och lotsavgifterna har sänkt godsvolymerna med 17 procent i sjötrafiken på Vänern, enligt siffror i en debattartikel.

Ägarbyte. I går, onsdag, slutförde Rederiaktioebolaget Eckerö sitt köp av ropax-fartyget European Endeavour.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50