torsdag 22 maj 2014
Lågsvavlig. Neste Oil lanserar en ny bunkerolja för fartyg som antagligen blir något billigare än marin gasolja.

Tillväxt. Den svenskkontrollerade flottan växer, för det svenskflaggade däremot ser det fortsatt mörkt ut.

Vilket bränsle är bäst för miljön? Doktorand vid Chalmers disputerar på avhandling om fartygsbränslen och rekommenderar långsiktiga bränslelösningar med tanke på tuffare utsläppsregler.

Stopp nr 3. Transatlantic Lägger till Piteå hamn på sin befintliga containerlinje mellan Kokkola i norra Finland och belgiska Antwerpen.

Nytt fartyg. TUI Cruises har nu tre kryssningsfartyg i sin flotta och ett fjärde under byggnad.
128 totalt. Två nya k-märkta fartyg tar summan upp till 128, Tranås och Kalmar gläds åt nyheten.

Avgörande. Storspelaren på LNG-marknaden har bestämt sig för att ge sig in på den marina marknaden.

Gastanker. Huvud- och hjälpmotorer för LNG-drift ingår i Wärtsilä-leverans till LNG/multigastankfartyg.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50