lördag 9 maj 2020
Nybygge. Northern Energy Supply har köpt en nybyggd tanker som just håller på att färdigställas på varv i Turkiet.

Besvikelse. En besviken sjöfartsbransch mottog på tisdagen beskedet om avgiftshöjningen och den nya modellen.

Dåligt samarbete. Askös grundstötning förra året berodde bland annat på det dåliga bryggsamarbetet, enligt SHK.

Olycksstatistik. 106 personer omkom i sjöfartsolyckor 2016, visar Emsas sammanställning.

Morötter och piskor. En forskargrupp från VTI och GU har tilldelats över sex miljoner kronor för att forska om effektiva åtgärder för minskad miljöpåverkan.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50