tisdag 13 mars 2018
Ökad flexibilitet. Northern Energy & Supply har tagit leverans av sitt andra större fartyg i flottan – Northern Skagerrak.

Hållbarhetsmål. GU tillsammans med fyra andra forskningsaktörer utvecklar den marina forskningsverksamheten och skapar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Strejkhot. Finlands skeppsbefälsförbund hotar med strejk på isbrytarna och fartyg i utrikestrafik

Världsledande. Bland annat samarbete och utbyte av erfarenheter på många olika plan är faktorer som gjort svensk sjöfart till en föregångare vad gäller klimatomställning.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50