onsdag 27 maj 2020
Oväntat. Beslutet från Åbo förvaltningsdomstol blev något av en chock för redaren Anders Isaksson.
Ny marknad. N-O-S ingår joint venture med amerikanska SEA O.G.
Norvik. Stockholm Norvik hamn har öppnat och Unifeeders Tunadal stod för premiäranlöpet.

Läggs ner. Efter en dom i Högsta domstolen lägger åklagare ner Kustbevakningens utredningar om misstänkta brott med farligt gods till sjöss, och därför uppmanar Kustbevakningens ledning kustbevakarna att inte heller rapportera sådana brott, skriver två forskare i Svenska Dagbladet.
Namninsamling. Det pågår omfattande opinionsbildning för fler stödåtgärder till den svenska sjöfarten för att bromsa effekterna av coronakrisen. Nu går sjöfolks- och befälsfacket samman i ett upprop.
Inställt. I år blir det inga Göta kanal-kryssningar med fartygen Juno, Diana och Wilhelm Tham.

Statistik. Några ytterligare fartyg och några fler anställda – positivt, men inga stora förändringar i den svenska handelsflottan 2019.
Statistik. Den totala godsmängden i svenska hamnar minskade med fem procent under förra året. Samtidigt ökade antalet passagerare med två procent enligt Trafikanalys.

Utsläppsmål. Den norska fartygsflottan ska bli klimatneutral till år 2050. Det är ett av målen som Norges rederiförbund sätter upp för att minska bidragen till växthuseffekten.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50