lördag 9 maj 2020
Snabb respons. Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta reda på hur svensk sjöfart och övrig industri påverkas av NECA.

I balans. ”En bra start på året”, kommenterar Lars Rhodin halvårsresultatet för The Swedsih Club.

Slutkontroller kvar. Kan förhoppningsvis tas i drift redan nästa vecka, vilket är goda nyheter för berörda sjöfartsaktörer i Mälaren.

Mycket bättre. Röda siffror har blivit svarta i Eckerökoncernens halvårsresultat.
Snarast möjligt. När majoritetsägaren Grimaldi tagit över resten av aktierna avlistas Finnlines från helsingforsbörsen.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50