onsdag 21 februari 2024
Växer. Northern Offshore Services, N-O-S, stärker sin globala marknadsandel genom att integrera det sedan 2019 ägda bolaget Mareel Ltd i verksamheten.
Sjöfartsskydd. Under måndagen sjösattes EU:s operation Aspides i Röda havet. Beskedet välkomnas av europeiska redare. ”Väldigt viktigt att detta görs”, säger Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.
Attacker. Enligt en nyligen gjord IBF-överenskommelse kan sjömän vägra att segla på fartyg som passerar Röda havet. Och idag är det tre månader sedan bilfartyget Galaxy Leader kapades, vilket uppmärksammas i ett gemensamt uttalande från branschen.

Rekrytering. Gymnasieelever och andra besökare på karriärmässan i sex norrländska städer fick träffa ombordanställda från olika rederier i Svensk Sjöfarts monter. 
Avslut. Åklagarmyndigheten har beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen och inte heller inleda förundersökning i samband med Estonias förlisning.
Olycka. Kustbevakningen kräver TT-Line på en vattenföroreningsavgift om 1,2 miljoner kronor till följd av oljeutsläppet efter Marco Polos grundstötning i höstas.

Uppdrag. Stena Lines vd Niclas Mårtensson har blivit utsedd till ny ordförande för Supply Chain & Transport Industry Community vid World Economic Forum. 
Bokslut. 2023 blev det bästa verksamhetsåret för Viking Line sedan börsnoteringen 1995. Resultatet före skatt landade på 45,4 miljoner euro.
Skeppsbyggnad. Gotlandsbolaget har tidigare presenterat konceptfartyget Horizon X, en snabbgående katamaran med syfte att komplettera Gotlandstrafiken. Nu tas nästa steg i projektet.

Invigning. Under fredagen gör Finnlines senaste nybygge Finncanopus sin jungfrutur mellan Kapellskär och Nådendal. Redan under torsdagen invigdes fartyget i Stockholm.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50