onsdag 26 april 2023
Fartygsorder. Göteborgsbaserade Northern Offshore Services, N-O-S, har lagt en order på två nya avancerade CTV-fartyg i Singapore med leverans nästa år. Fartygen får en helt ny design som kallas för I-klass.
Fartygsdop. Under tisdagen döptes Stena Promise i Rotterdam, det tredje metanoldrivna tankfartyget i Proman och Stena Bulks IMOIIMeMAX-serie.
Försäljning. Rederi AB Donsötank har sålt olje- och kemikalietankfartyget Solando till det danska rederiet Monjasa. Det efter att fartyget funnits i rederiets flotta i tio år.

Arbetsmarknad. Det var full fart när årets upplaga av jobb och rekryteringsmässan Career Event hölls i Kalmar. Många studenter på plats var optimistiska när det gäller läget på arbetsmarknaden.
Avtal. Efter ett stort arbete finns nu svenska sjöfartsavtal för tidsbefraktning och hyra på plats. Avtalen som tagits fram av Försvarsmakten och föreningen Svensk Sjöfart syftar till att förenkla möjligheterna att genomföra sjötransporter då såväl parterna som fartygen är svenska.
Beslut. Nu har regeringen fattat beslut att tillåta nya farledsavsnitt mellan Landsort och Södertälje. Den nya farleden ska vara dimensionerad för framtida fartygsstorlekar, leda till minskad miljöpåverkan och minska transportkostnaderna för nuvarande och framtida transporter via Södertälje hamn. 

Avtalsrörelsen. Sjöfartens parter har tecknat nya kollektivavtal. Avtalen följer märket, det vill säga industrins löneavtal på 7,4 procents ökning, och gäller i två år.
Stipendium. Fredrik Falkman, innovationsansvarig på Sjöräddningssällskapet, är årets Folke Patriksson-stipendiat och uppmärksammas särskilt för ett drönarprojekt där han har engagerat många studenter.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50