lördag 9 maj 2020
Utjämning. Det nya TAP-avtalet ökar sannolikheten för inflaggning, tycker Pia Berglund på Föreningen Svensk Sjöfart.

Positivt. Concordia Maritime lyckas gå med vinst trots en svag marknad.

Ministermöte. I dag och i morgon sammanträder EU:s transportministrar på Malta. Fokus ligger på sjöfartsfrågor.

Varför byter ni namn? Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum berättar varför Sjöfartsforum nu heter Maritimt Forum.

Växer. Erik Thun breddar verksamheten genom att köpa majoriteten av aktierna i skeppsmäkleriföretaget OP Svensson Shipping.
Fler tåg. Trots hamnkonflikten utökar Green Cargo de intermodala transporterna till och från Göteborg.

TAP-avtalet. Kenny Reinhold: 75 procent TAP tillåtet sedan länge i de flesta rederier.

Okänd sektor. Sjöfarten har potential men är samtidigt inte tillräckligt känd för allmänheten var några av budskapen på Sjöfartsforums minikonferens i Stockholm.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50