lördag 9 maj 2020
Optimism. Sjöfarten måste bli en stark och självständig näring i Sverige, konstaterade man på flera olika håll under Samtal om blå tillväxt.

Växer. Sjöfartens problem beror ingalunda på att det skulle råda brist på gods att transportera, påpekar Carl-Johan Hagman.

Tre-årigt kontrakt. Concordia Maritme chartrar ett tredje fartyg, denna gång till ett stort oljebolag.

Till Uddevalla. Den fortsatt tuffa offshoremarknaden tvingar Viking Supply Ships A/S att lägga upp ytterligare två PSV-fartyg.

”Testar oss fram”. NOS har köpt ett tankfartyg från Norge och vill ta sig in på en ny marknad.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50