torsdag 13 mars 2014
Tungt besked. Förvaltningsrätten går på Skatteverkets linje som har upptaxerat ett stort antal utlandsarbetande sjöbefäl på betydande belopp.

Till motattack. Enligt vd Peter Alexandersson har sjöbefälen hela tiden varit anställda hos AMPM, som fungerar som ett helt vanligt bemanningsföretag.

Karriär. Shipping Chicks är namnet på ett nytt kvinnligt nätverk inom sjöfarten med målet att förenkla övergången från studier till arbetsliv.

Extremt viktig. Den arbetsgrupp som har dragit upp riktlinjerna för Finlands sjöfartsstrategi fram till 2022 fastslår att sjöfarten är av yttersta betydelse för landets välfärd.

Inte välkommen. Det grekiska styckegodsfartyget Mermaid har bannlysts från att anlöpa EU-hamn under kommande tre månader efter en ny kvarhållning.
Stora skador. Torrlastaren Siderfly som kolliderade med en LPG-tanker i Kielkanalen i slutet av oktober huggs upp i Danmark.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50