torsdag 22 oktober 2015
Ovärderlig. Engagerad handläggare av sjukskrivningar och rehabplaner prisas, ovärderlig enligt arbetsgivaren.

Väl mottagen. Svensk Sjöfarts klimatfärdplan placerar sjöfarten på kartan som visar vägen till nollvision 2050.

Fin presentation. Andreas Andersson levererar tydliga resultat från sin undersökning av sjöfolks arbetsskador.

Fler än någonsin tidigare. Stockholms Hamnar sätter nytt rekord i antal kryssningsresenärer.

Svår marknad. Kryssningsfartyg är emellertid ett segment där Wärtsilä ser positiva framtidsutsikter.
Färre order. Svag efterfrågan inom speciellt offshore och bulk innebär utmaningar för MacGregor.

Uppåt. Gotlandsbolaget noterar högre intjäning inom produkttank i sitt delårsresultat.

Nollvision. Sjöfarten kan göra mycket för att avlasta andra transportslag och reducera utsläppen av växthusgaser.

Slutrapport. SHK har publicerat sin utredning av en kollision mellan en lotsbåt och en RIB utanför Sandhamn i oktober 2014.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50