onsdag 16 november 2022
Sjöfartsutbildning. I ett brev till infrastrukturministern förordar Svensk Sjöfart en modulbaserad STCW-utbildning som komplement till dagens sjöbefälsutbildning.
Dop. Inför hundratalet deltagare döpte Tarbit Shipping sitt nybygge Bit Wave i Arendal i Göteborg under tisdagen.
Farledsavgifter. I samband med branschrådet framkom att Sjöfartsverket nu förbereder en sänkning av farledsavgifterna med 20 procent.

Branschråd. När Sjöfartsverket arrangerade årets branschråd handlade mycket om effekterna av regeringens budgetproposition, men också om gröna korridorer, lotsning både nu och i framtiden och European Maritime Single Window evironment (EMSWe).
Branschevenemang. Tullverket och Gränspolisen var på plats när Sveriges Skeppsmäklareförening höll sitt årliga höstseminarium Sjöfartsentusiastdagen i Göteborg.
Lotsutredning. I december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten blir då mer riskbaserad och de sammanvägda riskerna för lotsled och farled avgör om en lots behöver anlitas.

Vindkraft. DNV har gjort en omfattande uppdatering av sin tekniska standard för vindassisterade propulsionssystem, WAPS.
Affär. Rederiet ForSea som driver trafiken mellan Helsingborg och Helsingör köps upp av Molslinjen A/S som i sin tur ägs av svenska bolaget EQT Infrastructure.
Utbildning. Sjöfartsutbildningarna vid Chalmers och Linnéuniversitetet får kraftigt ökade anslag i regeringens budgetproposition.

Joint venture. Furetank och Algoma utökar sitt samarbete med ytterligare fyra fartyg.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50