onsdag 22 december 2021
Julhälsning. Vi på Sjöfartstidningen önskar er läsare en riktigt härlig jul och ett gott nytt år. Häng med på vår hemsida för uppdateringar under helgerna!
Forskning. Projektet Redo 2.0 får tio miljoner ur sjöfartsportföljen för att förbättra arbetsmiljön till sjöss.
Protest. Svenska branschorganisationer och Rederierna i Finland skriver till Sjöfartsverket att beslutet att höja den svenska farledsavgiften bör omprövas.

Pandemikonsekvenser. Coronastöden är återigen utformade så att stora delar sjöfarten inte kan ta del av dem. Det oroar föreningen Svensk Sjöfart, som efterlyser fler stödformer.
Fototävling. Vill du vara med och trängas på prispallen i Nordiska fototävlingen för sjöfolk? Deadline närmar sig med stormsteg.

Nybygge. Roro-rederiet CLdN har satt in LNG-nybygget Faustine på linjen mellan Göteborg och Zeebrugge.
Miljardmuddring. I slutet av förra veckan fattade regeringen beslut om byggstart för utbyggnaden av Luleå hamn, det projekt som kallas för Malmporten. Planen är att arbetena ska kunna påbörjas under 2024.
Isbrytning. Den senaste tidens väderomslag har bidragit till att delar av Bottenviken belagts med is. Därmed är nu årets isbrytarsäsong igång, vilken inleddes med ett uppdrag för isbrytaren Ale.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50