torsdag 12 maj 2016
Välbesökt. Finska kommunikationsministern en av talarna på Sjöfartens Dag som arrangerades på Åland idag torsdag.

Klart 2017. Tycho Brahe och Aurora byggs om från dieseldrift till eldrift. Omläggningen uppges minska emissionerna med över 50 procent.

Centrala förhandlingar. Konflikten mellan APM Terminals och hamnarbetarfacket fortsätter och ytterligare ett strejkvarsel är lagt.

Nya avtal. Godby Shipping förlänger och tecknar nytt befraktningsavtal.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50