tisdag 15 maj 2018
Stort ansvar. Sjöhistoriska museet delar i år ut en miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Nytt FN-institut i Malmö. World Maritime University har öppnat ett kompetensöverskridande havsinstitut som ett led i arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Grönt ljus. Om projekt Malmporten finns med i regeringens nationella plan kan byggnationen påbörjas.

Katalysator. En uppgraderad Karin innebär en kraftig minskning av koloxid-, kväveoxid- och partikelutsläppen.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50