lördag 9 maj 2020
Konkurrens. Trots att rekordmånga åkte till Gotland i somras så ser framtiden osäker ut för Gotlandsbåten.

I order. LNG eller andra nya bränslen är gemensam nämnare för många av beställda fartyg med svensk anknytning.

Ödesfråga. Om Vänersjöfarten ska överleva måste nya slussar byggas i Trollhättan, det visar en ny studie från Trafikverket.

LIndrigare krav. Ett förslag på en ändring av lotsningslagen ska bland annat göra det enklare att operera bunkerbåtar för LNG på finländska vatten.
”Ett erkännande. ” Ska frakta flytande naturgas från Risavika med nybygget Coralius till LNG-drivna supplyfartyg som går i trafik på Nordsjön för Statoil.

Höjda fraktrater. Drewry är försiktigt optimistisk i sin prognos för containersjöfarten, men det är fortsatt tuffa tider.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50