onsdag 5 oktober 2022
Fartygsorder. Fyra nya elfärjor med möjlighet till fjärrstyrning. Det är vad Färjerederiet beställde från varvet Holland Shipyards Group i Nederländerna under tisdagen.
Konceptfartyg. Gotland Hydrocat är Gotlandsbolagets namn på deras nya konceptfartyg, världens första storskaliga snabbgående katamaran med fossilfri vätgasdrift. 
Ropax. När Finnlines introducerar nya fartyg på Nådendalslinjen flyttas de nuvarande till linjen Malmö–Travemünde.

Sopor. Under en vecka i september genom förde Tullverket totalt 472 riktade kontroller av avfallstransporter i hamnar. 220 ton miljöfarligt avfall stoppades.
Utbildning. Härnösands gymnasium har köpt ett nytt skolfartyg för 5,5 miljoner kronor. Fartyget är Sjöfartsverkets tidigare arbetsfartyg Polstjärnan.
Gasläckan. Både Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak och SLU:s fartyg Svea är engagerade i att undersöka miljöeffekterna av metangasläckan från Nord stream-ledningarna i Östersjön.

Kriget i Ukraina. Den svenska sjöfarten har påverkats indirekt av kriget i Ukraina, det enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Krigets effekter är bland annat högre bränslepriser,  problem med bemanning och sanktionerna mot Ryssland.
Omställning. Den europeiska maritima industrin vill öronmärka sjöfartsintäkter från handeln med utsläppsrätter för utveckling av grön sjöfart.

Tillstånd. Mark- och miljödomstolen meddelade igår flera tillstånd som möjliggör att projekt Skandiaporten i Göteborgs hamn kan starta enligt tidplan.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50