lördag 9 maj 2020
Goda erfarenheter. Mirva VG är systerfartyg till Eeva VG, som efter ett par månaders trafik visat sig ha en bränsleförbrukning i linje med testresultaten.

I hamn. Torrlastaren Asko har nu bogserats till Hässelby strand. Sjöpolisen utreder ärendet.

Varför behövs det sjöfartsskydd på passagerarfartyg även i nationell fart? Örlogskapten och civilekonom Peter Thomsson om att den förhöjda hotnivån kräver nya sjösäkerhetsregler.

Debatt. Ulf Svedberg, f.d. lots och sjötrafikområdeschef och idag senior rådgivare på Sjöfartsverket, samt forsknings- och innovationskoordinator Fredrik Karlsson om lotsplikten igår, idag och imorgon. Läs och kommentera!
Expanderar. Öppnar kontor i den ”strategiska knutpunkten” Dubai och har därmed verksamhet i sex länder.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50