lördag 9 maj 2020
LNG i topp. Listan över nybyggen i order talar sitt tydliga språk: Svenska rederier satsar på ny miljöteknik och energieffektiva lösningar.

Porten till Bornholm. Ystad Hamn anser att Danmark och Sverige tillsammans bör ta ansvar för att på en långsiktig lösning för E65 mellan Malmö och Ystad.

Biobränsle. Behovet av förvaringsutrymmen för bioprodukter ökar. I Södertälje hamn byggs nu ytterligare cisterner.

Ett steg närmare. Wallenius och Wilhelmsen har nu tecknat det avtal som ska resultera i ett ”väldsledande logistikbolag i roro-segmentet”.
Godshantering. När den nya Kardonbanan står klar i Norrköping kommer godsvolymerna att öka i Pampushamnen.

Femårigt kontrakt. Efter flytt till hamnen ska kombiterminalen i Göteborg opereras av Sandahlsbolagen.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50