tisdag 28 maj 2019
Hamnstatistik. Enligt Trafikanalys färska statistik ökar godstrafiken i Sveriges hamnar. Passagerartrafiken minskar något.

Nytt fartyg. Rekorddyra Celebrity Edge inleder sin första säsong på Medelhavet efter en vintersäsong i Karibien.

Nytt nummer ute nu! I senaste numret av Sjöfartstidningen följer vi med farledstekniker på vårjobb, skildrar rekryteringssituationen och pratar sjöfart och miljö med professor Karin Andersson.

Ökar. Viking Line noterar i maj i år betydligt fler bokningar för sommarmånaderna än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
Regnbågsflagg. Stena flaggar i regnbågens färger mellan den 1 och 16 juni.

Utlysning. Nu kan sjöfartsaktörer med projekt på temat hållbar sjöfart söka pengar från Energimyndigheten.

Ren hamn. Helsingborgs Hamn gör en funktionsupphandling för avfallshanteringen.

Vinnarnamn. Det nya fartyg som ska gå i par med Viking Grace på Viking Lines Åbolinje får det samklingande namnet Viking Glory.

Framtidsspaning. På ett Lighthouse-seminarium diskuterades vad branschprogrammet Hållbar Sjöfarts 150 miljoner kronor ska läggas på.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50