tisdag 21 april 2015
”Samlat grepp. ” Infrastrukturministern redogjorde för regeringens syn på Sveriges maritima strategi och näringsutveckling på måndagens Swedish Maritime Day.

Livlig debatt. Under förmiddagssessionen på Swedish Maritime Day framgick klart att det är nödvändigt med en svensk maritim strategi.

Konkurrensfördel. Grön sjöfart i fokus för flera talare på Swedish Maritime Day, som innehöll en mängd olika föreläsningar från det maritima klustret.

Bildspecial. Omkring 600 personer besökte årets upplaga av Swedish Maritime Day. I vår bildspecial hittar du en del av dem.

”Ökad flexibilitet. ” Från 2016 delegerar Transportstyrelsen ut ännu fler tillsynsuppgifter till klassificeringssällskapen.
”Stora möjligheter”. Det är angeläget att regeringen får till en stark maritim strategi, menar två moderata riksdagsledamöter.

28 överlevare. 900 flyktingar befaras ha dött på Medelhavet i helgen. Nu ställer shippingbranschen nya krav på åtgärder från världssamfundet.

Tre-årigt kontrakt. Stena Bulk chartrar ut LNG-tankern Stena Blue Sky för uppdrag utanför nordvästra Australien.

Ökar skatteintäkterna. Den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft måste stärkas, det slår Riksdagens Trafikutskott fast efter en utredning.

Plats för 440 gäster. Floatel International har tagit leverans av sin fjärde bostadsrigg som direkt åker på uppdrag i Australien.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50