torsdag 15 februari 2018
Metanolskeppningar. Marinvest i Göteborg är med i en order på totalt fyra metanolfartyg för Waterfront Shipping Company.

Beställer två. DFDS har skrivit avtal med en kinesiskt varv om två ropax-fartyg som ska gå i trafik i Östersjön.

Publik omröstning. Göteborgs Hamn AB har nominerats till GREEN4SEA Port Award 2018 för sitt miljöarbete.

Dom. Sveriges Hamnar döms av Arbetsdomstolen för att ha vägrat förhandla med Hamnarbetarförbundet.

Bekvämlighetsflaggade fartyg. IFT:s inspektörer inspekterade över 200 fartyg i Sverige förra året och räddade obetalda löner till sjömän.
Fortbildare. Chalmers Professional Education breddar sitt utbud rejält med Lloyd’s kompletta kursportfölj.

Tuff marknad. Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50