tisdag 10 december 2013
Svenskt intresse. Kanadensiska Waterfront Shipping beställer via partners sex metanoldrivna tankfartyg. Göteborgsbaserade Marinvest kommer att äga två av fartygen.

Normal starttid. Vintern är definitivt här: is har bildats längs kusterna i Bottenviken och isbrytaren Ale har inlett årets säsong.

Nya jobb. Två av tre oljehamnar i Stockholms län ska avvecklas – Södertälje hamn hoppas nu ro hem samtliga oljevolymer i länet.

Facken oroas. Sjöfacken i Sverige ser nu utflaggningar bland både storsjö- och färjerederier med TT-Line som senaste exemplet. Seko Sjöfolk gör sig redo för strid och facken i flera länder organiserar sig nu tillsammans.

Bränslesnåla system. Wärtsilä har avtalat om leverans av huvudmaskiner till fartyg av energieffektiv och miljöavancerad design.
Ny hamn. Lübeck passar bättre in i rederiets linjenät än Hamburg – dessutom slipper man Kielkanalen.

Kalla vatten. Säsongen för att segla genom Nordostpassagen är nu slut – trafiken via farvattnena norr om Ryssland har ökat med över 50 procent.

Nytänkande. Göta Älvklubben prisar NOS vd för hans nytänkande arbete inom sjöfarten.

Värre än väntat. Den allvarligaste sjöfartsincidenten i samband med stormen var att två besättningsmän befaras ha omkommit efter att fallit överbord.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50