torsdag 2 juni 2016
Haveriutredning. En kran som kunde köras förbi sina gränslägen, dåliga rutiner och slarv med säkerheten bakom olycka i Bollsta.

Studie. Trots att sjöfarten i Östersjön är en relativt stor källa till luftföroreningar har den en begränsad påverkan på halter av ozon och partiklar.

Designprojekt. Isbrytaren Oden är nästan 30 år, men ändå yngst i isbrytarflottan. Nu tittar Sjöfartsverket på framtidens isbrytare.

”Stor betydelse”. Oden ligger i Helsingborg och mobiliseras för sommarens forskningsexpedition till Arktis.
Snart leverans. Mein Schiff 5 är det tredje fartyget i en serie på sex från Meyer Turku i Åbo.

Tilläggsorder. Royal Caribbean beställer ytterligare fartyg av Oasis- och Edge-typ från Frankrike.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50