torsdag 27 december 2018
Nya fartyg. Antalet svenska nybyggen i order har minskat något på grund av många leveranser under året.

WPCC. Trafikverket stöder utvecklingen av ett segeldrivet biltransportfartyg i ett treårigt forskningsprojekt med Wallenius Marine som projektledare.

Isbrytning. Nu är de första isbrytarna i tjänst, tillsvidare svenska Ale och finska Otso.
Läckande vrak. Kustbevakningen har upptäckt ett oljeläckage från vraket av Finnbirch som sjönk mellan Gotland och Öland för tolv år sedan.

Stödfartyg. Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att varje transportuppdrag för Sigrid inte behöver vara konkurrensutsatt.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50