tisdag 27 augusti 2013
Världens största containerfartyg. Göteborgs Hamn förberedde sig noggrant för att kunna ta emot Mærsk Mc-Kinney Møller.

Ny konstellation. Transatlantic lämnar bulk-segmentet genom kontrakt med AtoB@C, något som vd Heléne Mellquist hoppas ska ge en positiv effekt på Industrial Shippings totala resultat.

Pang bom. AtoB@C tar över Transatlantics bulkfartyg så snart de är klara med sina nuvarande resor.

Kommer Nordostpassagen att konkurrera ut Suezkanalen? Professor i företagsekonomi med inriktning mot sjöfartslogistik ger sin syn på den ökande trafiken i Norra ishavet.

Betydande belopp. Totalt satsar DFDS närmare en halv miljard i skrubberteknik. Rederiet gör satsningen för att möta svavelkraven som införs 2015.
Tungt för roro. Rederiaktiebolaget Eckerös resultat försämras trots fler passagerare.

Lämnar skutan. Hans Norén, 56 år, lämnar Concordia Maritime efter 18 år på det Göteborgsbaserade rederiet. Om han får välja själv blir det fortsatt arbete inom shipping.

Ökat tryck på Risavika. Skangass som driver produktionsanläggingen för flytandande naturgas i Risavika, Norge, märker av en ökad efterfrågan.

Osäkert pilotprojekt. Frågetecken kring det finländska miljöstödet för skrubberanskaffningar kan leda till färre installationer än väntat.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50