torsdag 28 juni 2018
Partikollen. Sist ut i Sjöfartstidningens partikoll är Moderaterna som bland annat vill se en justering av tonnageskattesystemet.

Föregångsland. Regeringen har presenterat sin nationella godstransportstrategi som bland annat vill öka nyttjandet av sjöfarten.

Dop. Furetank arrangerade traditionellt namngivningsceremoni för sitt nybygge Fure Vinga i hemmahamnen Donsö.

”Grön korridor”. Under maj månad valde fler lastbilar sjövägen än den fasta broförbindelsen för att ta sig över Öresund.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50