lördag 9 maj 2020
Släppte nyhet. På ett möte med Svensk Sjöfart avslöjades ett genombrott för tonneskattesystemet.

Nya isbrytare. Enligt Sjöfartsverket bör de nuvarande isbrytarna ersättas med nya.

Stor oro. En grupp riksdagsledamöter i Finland ser med oro på att fartygstrafiken mellan Finland och Sverige fördyras.

Ny typ av brygga. Tarbits senaste nybygge har levererats från varvet i Turkiet.
Stor leverans. Wärtsilä har avtalat om en omfattande leverans av utrustning och system till det fartyg som Viking Line har beställt från Kina.

Skrubber och EGR. Nybyggen för Royal Arctic Line och Eimskip utrustas med MAN Diesel & Turbo-huvudmaskiner med EGR-teknik och skrubber.

Massor av massor. Havs- och vattenmyndigheten överklagar mark- och miljödomstolens beslut om att placera muddermassor från Malmporten i en djuphåla.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50