lördag 9 maj 2020
”Dubbel bokföring. ” Torrlastaren Lavinia kvarhållen i danska Kolding på grund av felaktiga löneutbetalningar. Har nu fått lämna hamnen men är under fortsatt granskning.

Mässa. Sjöfartstidningen på plats i den svenska paviljongen ihop med flera andra förväntansfulla svenska deltagare.

Finansiering klar. Nästa fas i det så kallade MABA-projektet omfattar bland annat byggnation av en ny färja mellan Umeå och Vasa.

Mer trafik. Svenska Orient Linien ökar med köpet av Vinterland sin närvaro på Östersjön.

Nybygge. Atlantic Mercy som byggs i Kina under ledning av Stena RoRo blir världens största sjukhusfartyg.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50