lördag 9 maj 2020
Lång lista. Ett femtiotal fartyg och riggar med någon form av svensk anknytning är under byggnad på varv i Asien och Europa.

Avancerade fartyg. Listan över beställda fartyg har inte varit så här lång sedan innan finanskrisen – kan vara tecken på konjunkturskifte.

Utredning. Sjöfartsverket ska definiera vilka hinder som finns för en ökad mängd transporter på de inre vattenvägarna och längs kusten.

Först i världen. Sjöfartshögskola har tagit fram en ny kurs för polarsjöfart i samarbete med Viking Supply Ships.
Gemensamt fönster. Kustbevakningen kopplar på delar av rapporteringen till myndigheternas gemensamma webb.

Asien dominerar. Shanghai fortsatt störst men totalt uppvisar världens containerhamnar en svag tillväxt.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50