onsdag 8 november 2023
Mässa. I veckan arrangeras den stora gymnasiemässan Gymnasiedagarna i Göteborg för alla elever i årskurs nio som står inför valet av gymnasieprogram. Både skolor och rederier finns på plats för att lyfta sjöfartsyrkena.
Framdrift. En elektrisk navlös propeller vars blad drivs av en yttre fälg har många fördelar jämfört med en konventionell propeller, enligt en förstudie från Lighthouse och Trafikverket.
Specialtransport. Nyligen utförde Sandinge Bogsering & Sjötransport av det ovanligare slaget från Göteborg genom Trollhätte kanal. Bolaget har delat med sig av bilder till Sjöfartstidningen.

Blockad. Under tisdagen inledde Transportarbetareförbundet sympatiåtgärder i form av en blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra hamnar. Man varslar också om att blockaden utökas till samtliga svenska hamnar 17 november.
Fartygsaffär. Stena RoRo har köpt rorofartyget Frijsenborg för Stena Lines trafik på Irländska sjön. Fartyget har döpts om till Stena Forwarder.
Bärgning. Marco Polo bogserades under torsdagsmorgonen till Karlshamn dit hon ankom vid 10-tiden. Under dagen uttalade sig rederiet för första gången sedan olyckan vid en pressträff.

Nybygge. Under onsdagen levererades och döptes det första fartyget i finländska rederiet Langh Ships serie på tre torrlastfartyg om vardera 7.800 dwt.
Kvartalsrapport. Rederiaktiebolaget Eckerö redovisar sitt bästa rörelseresultat någonsin för perioden januari till september.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50