torsdag 4 april 2013
Snart igång. I nästa vecka väntas LNG-bunkringen av Viking Grace i Stockholms hamn att kunna inledas i full skala.

Expansiva planer. Det Mölndalsbaserade offshore-bolaget Floatel International söker nya vägar att finansiera sitt nybyggnadsprogram och sin fortsatta tillväxt.

Skuldsanering. Nu är det upp till de finansierande bankerna att säkra varvsgruppen STX Offshore & Shipbuildings fortsatta existens.

Lathund för ballast. GL släpper lathund för regelefterlevnad samtidigt som tredje generationen reningssystem för ballastvatten lanseras.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50