lördag 9 maj 2020
LNG. Det LNG-drivna bulkfartyget Haaga sätts i höst i trafik mellan bland annat Luleå, Oxelösund och Brahestad.

Nytillskott. Transportstyrelsen har fått en ny överdirektör samt ny styrelseordförande och nya ledamöter i styrelsen.

Krävdes reparationer. Scandlines färja Hamlet kolliderade med kajen i Helsingborg under onsdagen. Inga personer kom till skada.

Vinstbringande. Rederiaktiebolaget Eckerö gjorde väl ifrån sig under årets första halvåret.

Smart teknik. I den nya anläggningen i Vasa kommer Wärtsilä kommer ny smart teknik för sjöfarten att produceras.
Ny terminal. I Åbo har beslut nu fattats om byggnation av en gemensam terminal för Viking Lines och Tallink Siljas trafik.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50