onsdag 13 september 2023
Olycka. En lättmatros blev under lastning fastklämd mellan två lastbilar på TT-Lines färja Huckleberry Finn. Nu har Statens haverikommission utrett olyckan.
Miljonstöd. Regeringen föreslår i sin höständringsbudget ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner kronor för 2023 till färjetrafiken till och från Gotland. Detta för att underlätta situationen med ökade frakt- och biljettpriser.

Hamnutveckling. En ny del av Pampushamnen i Norrköping står klar – enligt Norrköpings hamn en milstolpe i det utvecklingsprojekt som inleddes 2019. Nu har den nya hamndelen invigts i sällskap av ett hundratal inbjudna.
Design. Seglande fraktfartyg, som Orcelle Wind, behöver propellrar som fungerar under nya förhållanden. Ett treårigt projekt inom Hållbar sjöfart har undersökt hur det skulle kunna fungera.

Teknik. Det första vingseglet från Oceanbird, Wing 560, har fått principgodkännande (AiP) av klassningssällskapet Det Norske Veritas.
Orderbok. Svenska rederier beställer fartyg som aldrig förr – eller åtminstone mer än på länge. Just nu finns 62 fartyg i order i den lista över nybyggen med koppling till Sverige som Sjöfartstidningen årligen sammanställer. Bara i år har 20 nya ordrar offentliggjorts.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50