onsdag 9 juni 2021
Grundstötning. Det finskflaggade lastfartyget Ramona gick tidigt på lördagsmorgonen på grund på Fårös västra kust.
Stödfartyg. Jämfört med i fjol noteras en minskning av antalet fartyg godkända för sjöfartsstöd som en följd av brexit.
Ytterligare två. Med de senaste tillskotten omfattar den svenska k-märkta flottan nu 149 fartyg.

Upphandling. Logistikföretaget Scanlog och Wallenius SOL kommer att sköta transporterna för Northvolt Ett, Europas första så kallade gigafabrik för litiumjonbatteri-tillverkning.
Debatt. Under våren har det blivit uppenbart att sjöfolket och sjöfarten hamnat i en orimlig skattesituation till följd av en ny tolkning av skattelagstiftningen, skriver företrädare för M, KD och SD.

Tankerköp. Agneta Pallas på 115.000 dwt har tagits över i Turkiet av Energifonden Maritime AS.
Såld. Åborederi blir ny ägare till Svitzers bogserbåt Dynan, som opererat på svenska västkusten.
Regelverk. Från och med den första juni är det förbjudet för passagerarfartyg att släppa ut sitt toalettavfall i Östersjön.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50