onsdag 19 juni 2024
Invigning. Nu är Lakeway Links nya rorolinje mellan Södertälje och Gdynia i Polen officiellt invigd. Nyligen klipptes bandet under en ceremoni i Södertälje. Se filmen från Sjöfartstidningens besök ombord.
Skuggflottan. EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) anser att EU kan göra mer för att stoppa den ryska skuggflottan. Nyligen fick hon svar på en skriftlig fråga från EU-kommissionären Mairead McGuinness i ämnet.
Sjömätning. Ett projekt finansierat av Trafikverket har sjömätt 20 kvadratkilometer Göteborgs södra skärgård vilket har förbättrat sjösäkerheten. Däremot saknades data för att kunna effektivisera den sjöburna kollektivtrafiken som var tanken.

Kryssningar. Till hösten kommer Tallink Silja Line att satsa på en ny kryssningsprodukt mellan Åbo och Stockholm med Baltic Princess. Samtidigt slutar fartyget anlöpa Kapellskär.
Nybygge. Första räddningsbåten i Sjöräddningens nya Emblad-klass kännetecknas av lättvikt och enkelhet.

Nya bränslen. Ammoniak sägs vara en het kandidat till att bli ett av framtidens sjöfartsbränslen. Men en ny förstudie från Lighthouse och Trafikverket betonar vikten av utbildning och kunskap om ämnets risker.
Kulturfartyg. Sedan sommaren 1964 har Skärgårdsbåtens dag firats i Stockholms skärgård och i år var inget undantag. Årets upplaga av det 60-årsjubilerande evenemanget lockade storpublik.

Miljö. Minst två fartyg drivna av ammoniak ska trafikera rorolinjerna mellan Göteborgs hamn och de belgiska hamnarna i Gent och Zeebrugge före 2030. Det är rederiet DFDS ambition.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50