onsdag 18 mars 2020
Ministermöte. Sjöfartsnäringen har träffat två ministrar för att diskutera coronakrisen. ”Jag hoppas att man förstår vikten av skyndsamma åtgärder”, säger Anders Hermansson på Svensk Sjöfart.

Uppdatering. Sedan vår senaste översikt om hur coronaläget påverkar färjetrafiken på Sverige har ytterligare linjer tvingats upphöra med trafiken. Detta är vad vi vet om situationen i nuläget.

Har bråda dagar. Både Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen är just nu nedringda av oroliga medlemmar.

Extraordinära förhållanden. Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer i Finland vill se snabba lösningar för att trygga sjöfarten enligt Försörjningsberedskapscentralens arrangemang.

Korttidspermittering. Lokala parter kan träffa lokala överenskommelser om kortidspermittering av personal inom sjöfarten för att trygga anställningar och företag.
Varslar. Stena Line varslar 950 medarbetare på både sjö- och landsidan om uppsägning på grund av coronavirusets effekter på verksamheten.

Stöttar kunderna. Stockholms hamnar sänker hamnavgiften för alla färjor som anlöper någon av bolagets tre hamnar.

Kranar på väg. Nu är Stockholm Norvik hamns två super post-panamaxkranar och sex grensletruckar snart framme.

Kommer hem. Problemdrabbade bygget av forskningsfartyget Skagerak ska snart vara över. I dag torsdag övergår fartyget i Göteborgs universitets ägo och får svensk flagg.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50