lördag 9 maj 2020
Bra år. Godsomsättningen är på hög nivå och antalet kryssningspassagerare rekordhögt i Stockholms Hamnar.

”Anmärkningsvärt”. De maritima näringarna i Västsverige har haft svårt att återhämta sig efter finanskrisen 2008.

Redo 2020. Älvsnabben 4 ska konverteras till eldrift som en del av ElectriCity.

Lägger ner. Team Lines ser ingen möjlighet att fortsätta med sin verksamhet under rådande förhållanden som beskrivs som ohållbara.

Nystart. Sveriges Hamnar tar över Ostkusthamnar i samverkans arbete för en överflyttning av gods till sjön.
Utdelning. Viking Supply Ships använder pengarna från försäljningen av tre fartyg till återbetalning av banklån och aktieutdelning.

Rekord. Godshanteringen i Helsingfors hamn ökade med drygt tre procent under fjolåret.

Medlem. Lighthouse är nu en del av EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor.

Tusentals ventiler. LK Valves i Helsingborg levererar ventiler till Viking Lines nybygge.

Fler fartyg. På Stockholms pendelbåtslinje 80, Sjövägen, introduceras ett sjunde passagerarfartyg i mars.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50