onsdag 18 oktober 2017
Kritik. Den nya avgiftsmodellens fokus på Sjöfartsverkets ekonomi framför miljönyttan uppskattas inte av branschen.

Remiss. Näringslivets Transportråd vill bland annat ser mer fokus på godstransporter i sin remiss till Trafikverket.

Avbruten förhandling. Meningsskiljaktigheter kring Sekos låglönesatsning ledde i dag till att Almega sa upp skärgårdsavtalet.

Papperslöst. Ett 50-tal flaggstater har gett DNV GL tillstånd att utfärda elektroniska certifikat för deras räkning.

Studie. Hamnkonflikten i Göteborg kommer att granskas av Handelshögskolan i Göteborg och SSPA.
Upphör. Viking Line avslutar trafiken med den inhyrda katamaranen Viking FSTR några dagar i förtid.

Övning. Den som vistas i Göteborgs skärgård i veckan kan möta Kustbevakningens snabba båtar i full fart.

Färjechef. Erik Froste tar över som chef för Färjerederiet den 15 november.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50