tisdag 6 februari 2018
”Tafatthet”. Svensk Sjöfart kräver femdubblade sanktionsavgifter för brott mot svavelutsläppsreglerna.

Frågor kvar. Kravet på 0,5% svavel kommer införas 2020 enligt IMO:s generalsekreterare.

Går bra. Stena Line har fortsatta framgångar i sin färjetrafik på Irländska sjön.

Kölsträckning. Byggnationen av Stenas nya ropax-fartyg har nu inletts i byggdockan på Avic Weihai.

Besvärliga vindar. Ostliga vindar packar isen på Bottenviken mot den svenska kusten. Även Frej är nu ute och assisterar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50