tisdag 21 juli 2015
Svårbedömda skador. Stena Line menar att de inte bär någon skuld efter kollisionen mellan Stena Jutlandica och Ternvind.

Alla oskadda. Terntanks fartyg Ternvind körde av ännu okänd anledning in i Stena Jutlandicas babordsida natten till söndag.

”Erfaret befäl”. Efter söndagens kollision mellan Stena Jutlandica och Ternvind har företagen och myndigheter börjat undersöka orsakerna.

”Måste göras”. Wärtsilä Marine Solutions varslar 600 anställda om uppsägning på grund av det tröga marknadsläget.
”Modernisering”. Sjöfartsverket har beviljats EU-stöd för att sjömäta en fjärdedel av Östersjön tillsammans med fem andra länder.

Lots var ombord. Finska isbrytaren Fennica har fått en allvarlig reva i skrovet under en operation i Alaska.

Säkrad framtid. Efter OW-konkursen bildades Alba Tankers som nu fått nya investerare. Sirius fortsätter med management av rederiets fartyg.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50