torsdag 25 april 2019
Sjönk snabbt. Korrosion och materialutmattning hade försvagat skrovet på förlista bulkfartyget Stellar Daisy.

Volatil. Även om tankermarknaden går upp och ner tror Kim Ullman, vd på Concordia Maritime, att de närmaste åren blir väldigt goda för rederiet.

Tema hållbarhet. I samband med sitt årsmöte arrangerade Svensk Sjöfart ett seminarium i Stockholm.

Mer information. Trafikverket har fått i uppdrag att nästan fördubbla stödet till forskning och innovation inom sjöfartsområdet.

Nytt nummer. I nr 4/2019 tar vi tempen på den åländska sjöfarten. Dessutom presenterar vi Sirius Shippings två stoltheter Mercurius och Saturnus, bland mycket annat.

Konkurrens. Många rederier slåss om passagerarna på norra Östersjön, vilket påverkar Viking Lines resultat för det första kvartalet.

Fick facit. Utbildningssekreterare Mattias Bingerud och övriga på Chalmers som har arbetat för att få fler sökande till logistikprogrammet har nu fått sina förväntningar överträffade, visar ansökningsstatistiken.

Kritisk. Svensk Sjöfarts vd tycker att regeringen gör för lite av sin ambition att utnyttja sjöfarten bättre.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50