tisdag 16 september 2014
Klar 2020. Göteborgs stad kan börja projektera den nya lågbron över Göta älv efter att Mark- och Miljödomstolen godkänt brobygget.

Till Estland? Sea Wind kan bli nästa offer för svaveldirektivet. Fackliga förhandlingar har inletts inför en eventuell flytt och omflaggning.

Kontroversiellt. Poul Woodall, DFDS:s miljö- och hållbarhetschef, tror inte att svaveldirektivet kommer att verkställas.

”Omöjlig ekvation”. Finlands rederinäring anser att miljöstödet för efterinstallationer av skrubberanläggningar inte alls är så bra som man låter påskina.
Ej permanent. De finska farledsavgifterna för lastfartyg halveras i genomsnitt, men enbart för en treårsperiod.

Nyckelfaktorer. Teknikanpassning och optimerad fart innebär betydande inbesparingar för Stena Bulk.

Fortsatt billig el. Nu kan Göteborgs hamn fortsätta utbyggnaden av landbaserad el vid kajerna. Förhoppningen är att få med även container- och tankbåtarna.

Byter snart ägare. Bore håller på att sälja sina torrlastfartyg Swegard och Fingard.

Nybygge för LNG. Svensk-norska joint venture-företaget JT Cement bygger nytt cementfartyg med multi fuel-motor från Wärtsilä.
Hemlig köpare. Den nya ägaren till åländska Baltic Excellent vill inte att säljaren yppar några detaljer kring affären.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50