lördag 9 maj 2020
”Många är nyfikna. ” Arbetet med att konvertera en lotsbåt till metanoldrift har nu inletts på allvar.

Efterlängtad order. Det blir varvet RMC i Raumo som bygger en ny färja för Mols-Linien A/S.

Ny pendel. APM Terminals i Göteborg har fått till ytterligare en tågpendel till hamnen i Göteborg.

Miljonbelopp. 16 projekt med svenska aktörer föreslås få EU-stöd. Sex av dessa är Motorways of the Sea-projekt.

Två bättre än en. Med två kranar istället för en dubblas antalet containerlyft per timme i Kvarken Ports.
Proceduren inledd. Det finns inga lagliga hinder för Finnlines att lösa in resterande knappa två procent av aktierna i Finnlines.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50