lördag 9 maj 2020
Partikollen. Kristdemokraterna anser att myndighetskontakt för rederier i dag är alltför komplicerad och byråkratisk.

Fler och färre. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet sjöfartsföretag, men hamnföretagen minskade något i antal.

Nybyggen. Thun Tankers har sammanlagt tio produkttankfartyg i order av tre olika typer.

Tillbaka. På sitt årsmöte valde Sjöräddningssällskapet in förre vd:n Rolf Westerström som styrelseordförande.

Säkrare sjötrafik. Ett dansk-svenskt förslag till IMO:s säkerhetskommitté resulterar i säkrare passager i Skagerrak och Kattegatt.
LNG. Det sjätte ropax-fartyget i Stenas serie blir det första som utrustas för drift med LNG.

Forskning. Under tio år satsar Trafikverket 100 miljoner kronor på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart.

Rekord. Antalet utställare på årets Sjöfartens Dag i Mariehamn var rekordstort.

Festtal. På Terntanks 60-årsmiddag utväxlades tacksamhet både från rederiets och kundernas sida.

Förstärkning. Stena Bulk och Concordia förstärker sin position på spotmarkaden.
Vintern är över. Årets issäsong sammanfattas som lindrig till normal av Sjöfartsverket. Istäckets utbredning motsvarade som störst 40 procent av Sveriges landyta.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50